MOHR
11 Feb 2013 : SENARAI NAMA PANEL PENANGGUNG INSURANS SPPA
1. ACE Jerneh Insurance Bhd
2. Allianz General Insurance Company (Malaysia) Bhd
3. AmGeneral Insurance Bhd
4. AXA Affin General Insurance Bhd
5. Berjaya Sompo Insurance Bhd
6. ETIQA Insurance Bhd
7. ETIQA Takaful Bhd
8. Hong Leong MSIG Takaful
9. ING Insurance Bhd
10. AmGeneral Insurance Bhd (dahulu dikenali sebagai Kurnia Insurans (Malaysia) Bhd)
11. Lonpac Insurance Bhd
12. MAA Takaful Bhd
13. MSIG Insurance (Malaysia) Bhd
14. Multi-Purpose Insurans Bhd
15. Overseas Assurance Corpporation (Malaysia) Bhd
16. Progressive Insurance Bhd
17. QBE Insurance (Malaysia) Bhd
18. RHB Insurance Bhd
19. Syarikat Takaful Malaysia Bhd
20. Takaful Ikhlas Sdn Bhd
21. The Pacific Insurance Bhd
22. Tokio Marine Insurans (Malaysia) Bhd
23. Tune Insurance Malaysia Bhd
24. UNI.ASIA General Insurance Bhd
25. Zurich Insurance Malaysia Bhd

Login
Jenis Akses
Kod Pejabat
ID Pengguna
Kata Laluan
Ingat Kod

Adobe Acrobat Reader
Anda perlu mempunyai "Adobe Acrobat Reader" untuk membuka borang aplikasi dan laporan . Sekiranya komputer anda tidak dilengkapi dengan "Adobe Acrobat Reader", anda boleh dapatkan secara percuma di http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html.

Internet Explorer
Anda perlu mengubah mod pelayar web dari mod 'Standard' kepada mod 'Compability' untuk melancarkan penggunaan sistem. Anda boleh memuat turun panduan untuk mengubah mod setting di sini ( Manual Bagi Pengguna IE8 & IE9 [PDF])